ANBI

Stichting Chaja is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gecertificeerd, dus al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

Financiële verantwoording en overzicht van de uitgeoefende activiteiten.

ANBI gegevens 2019

ANBI gegevens 2018

ANBI gegevens 2017

ANBI gegevens 2016

ANBI gegevens 2015

ANBI gegevens 2014

ANBI gegevens 2013

ANBI gegevens 2012

ANBI gegevens 2011

ANBI gegevens 2010

ANBI gegevens 2009

ANBI gegevens 2008

ANBI gegevens 2007